NyitóoldalCivil szervezetekSzakmai adatbázisCivil ládafiaGalériaRendezvényekHírekPályázatokKözhasznúsági jelentésElérhetőségek
A proartelenti.hu oldal létrehozását, fejlesztését támogatta: Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma A "KAPOCS III. - Megújulás a fejlődésért, megújulás a civilekért" program megvalósítását a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta.
  Érdekérvényesítés tanulása a Kerka mentén

A Pro Arte Kulturális Egyesület sikeresen pályázott az NCA Civil Szolgáltató, Fejleszt? és Információs Kollégiumához, amelyt?l támogatást nyert az „Együtt leszünk er?sek! – Érdekérvényesítés tanulása a Kerka mentén cím? programhoz.

A program 2008. októbert?l 2009. május végéig tart és célja, hogy a Lenti Kistérségben található több mint 100 civil csoport képvisel?je, tagsága megismerje a „civilség” lehet?ségeit, a benne rejl? er?t és ezt kihasználva az eddigieknél szorosabb együttm?ködés alakuljon ki a szervezetek és a különböz? szférák szervezetei között.
A program els? szakaszában minél több szervezettel vesszük fel a kapcsolatot és ösztönözzük ?ket a program eseményein való részvételre. A minél szélesebb kör? nyilvánosság biztosítása érdekében térségi honlapokon, képújságban és a Pro Arte Egyesület honlapján egy új aloldalon teszünk közzé minél több információt az érdekérvényesítés témakörér?l (jó gyakorlatok és lehet?ségek a civileknek az érdekérvényesítés területén stb.). A második szakaszban kerül sor a program legfontosabb elemére, egy hat alkalomból álló tréningsorozatra, ahol az elmélet mellett els?sorban gyakorlati ismereteket szeretnénk átadni a résztvev?knek, hogy a jöv?ben minél eredményesebb legyen a különböz? szervezetek közötti együttm?ködés, valamint minél sikeresebben valósíthassák meg programjaikat.
A program lezáró szakaszában a térség mikro-térségi központjaiban lesz lehet?ség minden érdekeltnek beszélni az érdekérvényesítéshez kapcsolódó gondolatairól egy-egy m?helybeszélgetés keretében, majd zárásként egy közös fórum keretében kerül sor a program eredményeinek bemutatására.
A térség érdekei közösek, várunk minden érdekl?d?t a programokra!

Pro Arte Kulturális Egyesület
 
Adminisztráció