NyitóoldalCivil szervezetekSzakmai adatbázisCivil ládafiaGalériaRendezvényekHírekPályázatokKözhasznúsági jelentésElérhetőségek
A proartelenti.hu oldal létrehozását, fejlesztését támogatta: Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma A "KAPOCS III. - Megújulás a fejlődésért, megújulás a civilekért" program megvalósítását a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta.
  NCA pályázati lehet?ségek a civil szervezetek számára

1. PÁLYÁZAT:

"Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása (NCA-CIV-10-A)" cím? pályázat.

A pályázat célja: a civil társadalom er?sítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek kapacitásfejlesztését, szakmai fejl?dését, humáner?forrás ellátottságát, szervezetfejlesztését segít? alábbi közhasznú tevékenységek támogatása. Oktatás, képzés, tréning szervezése, szervezetfejlesztés lebonyolítása civil szervezetek részére az alábbiakban megjelölt modulok szükség szerinti kombinációjában:

A támogatási id?szak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítend? támogatás.

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat: közhasznú vagy kiemelked?en közhasznú min?sítéssel rendelkez? társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig joger?sen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelel? tevékenységüket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a 2008. december 31-ig joger?sen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig joger?sen elnyerték. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttm?ködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.
Beadási határid?: 2010. március 9. 24.00 óra

A pályázat benyújtásának módja
EPER rendszerben véglegesítve (elektronikusan) nyújthatják be a pályázatot.
Az internetes pályázatkezel? rendszerb?l kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képvisel?je által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkés?bb az adott naptári évben els?ként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

A beadás helye
A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf.: 102.

A teljes pályázati kiírás megtekinthet? a következ? internetes címen:
http://eper.esza.hu/eperportal/pages/template1.aspx?page=searchcategory&catid=600


2. PÁLYÁZAT:

"Magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttm?ködésének, tapasztalatcseréjének támogatása (NCA-NK-10-B)" cím? pályázat.

A pályázat célja: a civil társadalom er?sítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalását és együttm?ködését segít? alábbi közhasznú tevékenységek támogatása: magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttm?ködése, tapasztalatcseréje.

A támogatási id?szak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítend? támogatás.

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat: közhasznú vagy kiemelked?en közhasznú min?sítéssel rendelkez? társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig joger?sen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelel? tevékenységüket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a 2008. december 31-ig joger?sen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig joger?sen elnyerték. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttm?ködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.
Beadási határid?: 2010. április 7. 24.00 óra

A pályázat benyújtásának módja
EPER rendszerben véglegesítve (elektronikusan) nyújthatják be a pályázatot.
Az internetes pályázatkezel? rendszerb?l kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képvisel?je által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkés?bb az adott naptári évben els?ként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

A beadás helye
A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf.: 102.

A teljes pályázati kiírás megtekinthet? a következ? internetes címen:
http://eper.esza.hu/eperportal/pages/template1.aspx?page=searchcategory&catid=597


3. PÁLYÁZAT:

"Civil együttm?ködések, és egyéb hálózati rendszerek létrehozásának és m?ködtetésének támogatása (NCA-DP-10-A)" cím? pályázat.

A pályázat célja: a civil társadalom er?sítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttm?ködésének el?mozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú alább részletesen megfogalmazott közhasznú tevékenységekre: a helyi és szakmai társadalom er?sítése, az állampolgári kezdeményezések, cselekvések támogatásával. A területi valamint a szakmai együttm?ködés szervezeti kereteinek és fórumainak ösztönzése, a civil szervezetek közös cselekvését el?segít? tevékenységi formák támogatása. A már meglév? hálózati rendszerek m?ködésének el?segítése, az új hálózati rendszerek kiépítésének ösztönzése (pl.: területi, ágazati együttm?ködések, erny?szervezetek, hálózati rendszerek kialakítása, b?vítése).

A támogatási id?szak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítend? támogatás.

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat: közhasznú vagy kiemelked?en közhasznú min?sítéssel rendelkez? társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig joger?sen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelel? tevékenységüket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a 2008. december 31-ig joger?sen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig joger?sen elnyerték. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttm?ködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.
Beadási határid?: 2010. április 12., 24.00 óra

A pályázat benyújtásának módja
EPER rendszerben véglegesítve (elektronikusan) nyújthatják be a pályázatot.
Az internetes pályázatkezel? rendszerb?l kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képvisel?je által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkés?bb az adott naptári évben els?ként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

A beadás helye
A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf.: 102.

A teljes pályázati kiírás megtekinthet? a következ? internetes címen:
http://eper.esza.hu/eperportal/pages/template1.aspx?page=searchcategory&catid=606


4. PÁLYÁZAT:

"Érdekképviseleti célú civil együttm?ködések támogatása, a civil kontroll er?sítésének támogatása (NCA-CIV-10-C)" cím? pályázat.

A pályázat célja: a civil társadalom er?sítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttm?ködésének el?mozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú alább részletesen megfogalmazott közhasznú tevékenységekre: érdekképviseleti célú civil együttm?ködések támogatása, civil kontroll er?sítése. Ágazati, esetleg általános civil összefogások, amelyek kifejezetten az állami vagy üzleti szektor adott tevékenységeinek monitorozására, civil kontrolljára, az érdekképviseleti célú civil szervezetek kooperatív (egyeztet? – együttm?köd?) tevékenységére irányulnak. (pl.: fórumok, találkozók, közmeghallgatásokon való jelenlét megszervezése, képzések, a civil kontroll er?sítésére szolgáló kerekasztal-tárgyalások lebonyolítása)

A támogatási id?szak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítend? támogatás.

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat: közhasznú vagy kiemelked?en közhasznú min?sítéssel rendelkez? társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig joger?sen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelel? tevékenységüket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a 2008. december 31-ig joger?sen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig joger?sen elnyerték. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttm?ködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.
Beadási határid?: 2010. április 19., 24.00 óra

A pályázat benyújtásának módja
EPER rendszerben véglegesítve (elektronikusan) nyújthatják be a pályázatot.
Az internetes pályázatkezel? rendszerb?l kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képvisel?je által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkés?bb az adott naptári évben els?ként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

A beadás helye
A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf.: 102.

A teljes pályázati kiírás megtekinthet? a következ? internetes címen:
http://eper.esza.hu/eperportal/pages/template1.aspx?page=searchcategory&catid=608


5. PÁLYÁZAT:

"Információs és kommunikációs hálózatépítés, informatikai szolgáltatások, együttm?ködésben megvalósuló (ágazati) tematikus honlapok létrejöttének támogatása (NCA-DP-10-D)" cím? pályázat.

A pályázat célja: a civil társadalom er?sítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttm?ködésének el?mozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú, alább részletesen megfogalmazott közhasznú tevékenységekre: információs – és kommunikációs hálózatépítés, informatikai szolgáltatások, együttm?ködésben megvalósuló (ágazati) tematikus honlapok b?vítésének, ill. létrejöttének támogatása. Jelen pályázati kiírás keretében olyan internetes aktivitásokat szeretnénk támogatni, melyeket több bejegyzett civil szervezetb?l álló csoport hoz létre és/vagy üzemeltet, ágazati vagy regionális alapon szervez?d? szakemberek és/vagy egyéb meghatározott célcsoport(ok) részére. A fejlesztés célja lehet például egy ágazat fontos ismereteinek közvetítése, társadalmi megítélésének a formálása, hatékonyabb ágazaton belüli vagy szektorok közötti kommunikáció és érdekérvényesítés, az ágazatban rendelkezésre álló er?források hatékonyabb megosztása.

A támogatási id?szak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítend? támogatás.

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat: közhasznú vagy kiemelked?en közhasznú min?sítéssel rendelkez? társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig joger?sen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelel? tevékenységüket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a 2008. december 31-ig joger?sen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig joger?sen elnyerték. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttm?ködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.
Beadási határid?: 2010. április 19., 24.00 óra

A pályázat benyújtásának módja
EPER rendszerben véglegesítve (elektronikusan) nyújthatják be a pályázatot.
Az internetes pályázatkezel? rendszerb?l kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képvisel?je által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkés?bb az adott naptári évben els?ként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

A beadás helye
A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf.: 102.

A teljes pályázati kiírás megtekinthet? a következ? internetes címen:
http://eper.esza.hu/eperportal/pages/template1.aspx?page=searchcategory&catid=609

 
Adminisztráció