NyitóoldalCivil szervezetekSzakmai adatbázisCivil ládafiaGalériaRendezvényekHírekPályázatokKözhasznúsági jelentésElérhetőségek
A proartelenti.hu oldal létrehozását, fejlesztését támogatta: Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma A "KAPOCS III. - Megújulás a fejlődésért, megújulás a civilekért" program megvalósítását a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta.
  Civil Akadémia a közhasznúság jegyében

A „Kapocs III. – Megújulás a fejl?désért, megújulás a civilekért” program keretében Civil Akadémia címmel indított el?adássorozatot a Pro Arte Kulturális Egyesület. Az el?adók különböz? tématerületek szakért?i, akik a Lentiben és térségében m?köd? civil szervezetek és közösségek képvisel?i, tagjai számára adnak tájékoztatást a non-profit szféra számára aktuális tématerületekr?l.
2010. február 24-én Dr. Fuchs Mónika, titkár és Dr. Sólyom Péter, f?ügyész-helyettes, a Zala Megyei F?ügyészség munkatársai tartottak részletes tájékoztatót a közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek képvisel?i számára a közhasznúságról és a közhasznúsági jelentés elkészítésér?l. A közhasznú és kiemelten közhasznú egyesületeknek, alapítványoknak és közalapítványoknak az el?z? évi tevékenységükr?l minden év május 31.-ig el kell készíteniük közhasznúsági jelentésüket és a Zala megyei szervezeteknek a Zala Megyei F?ügyészség részére is meg kell küldeni ezt a dokumentumot.
Az ügyészség munkatársai el?adásukban gyakorlati tapasztalataik alapján mutatták be, hogy a közhasznúsági jelentés egyes fejezeteinek – a tevékenységr?l szóló beszámolótól a vagyon felhasználásáról szóló kimutatásig – elkészítésekor milyen szempontokat kell figyelembe venni, és melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a szervezetek a jelentés elkészítésekor elkövetnek.
Az el?adás végén szóba került a közhasznúsági jelentések közzétételének módja is, mivel a közhasznú tevékenységet végz? szervezeteknek nyilvánosságra kell hozniuk a tevékenységükr?l szóló beszámolót. A jelentés közzétehet? újságban, de akár saját egyesületi, vagy más non-profit internetes gy?jt?portálon is. A kiemelten közhasznú szervezetek részére az el?írás szigorúbb, nekik kötelez? országos vagy helyi sajtóban nyilvánosságra hozniuk a m?ködésük legfontosabb adatait, amellyel biztosítható, hogy mindenki megismerheti a szervezetek által felhasznált közpénzek hasznosulását.
A közhasznú szervezeteknek tehát összességében több figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy tevékenységük mindenki számára megismerhet? legyen, de az ilyen szervezeteknek köszönhetjük, hogy számos ügyet – az elesettek segítését?l épített és szellemi értékeink meg?rzéséig – felkarolva az élet több területén kapunk segítséget és értékeinek a jöv? nemzedék számára is meg?rz?dnek.

Pro Arte Kulturális Egyesület
 
Adminisztráció