NyitóoldalCivil szervezetekSzakmai adatbázisCivil ládafiaGalériaRendezvényekHírekPályázatokKözhasznúsági jelentésElérhetőségek
A proartelenti.hu oldal létrehozását, fejlesztését támogatta: Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma A "KAPOCS III. - Megújulás a fejlődésért, megújulás a civilekért" program megvalósítását a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta.
  Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása (Pályázat kódja: NCA-CIV–11-D)

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejleszt? és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV–11-D)

 

A pályázat célja:

Jelen pályázat a civil társadalom er?sítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek kapacitásfejlesztését, szakmai fejl?dését, humáner?forrás ellátottságát, szervezeti fejl?dését segít? alábbi közhasznú tevékenységek támogatása: Oktatás, képzés, tréning szervezése, lebonyolítása  az alábbiakban megjelölt modulok szükség szerinti kombinációjában.  

 

Az alábbi szervezetek nyújthatják be a pályázatukat:

  1. közhasznú vagy kiemelked?en közhasznú min?sítéssel rendelkez? társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2009. december 31-ig joger?sen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelel? tevékenységüket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a 2009. december 31-ig joger?sen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig joger?sen elnyerték.
  2. Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttm?ködési Rendszerben (EPER) regisztráltak

Beadási határid?: 2011. március 10. 24.00 óra 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

EPER rendszerben véglegesítve (elektronikusan) nyújthatjuk be a pályázatot. 

 

A beadás helye:
A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni: 

Wekerle Sándor Alapkezel? Civil Támogatási F?osztály

1055 Budapest, Bihari János u. 5. 

Kapcsolódó fájlok
kiiras_szakmai_NCA-CIV-11-D.pdf (213 kb)Palyazati_utmutato_2011 (7).pdf (1023 kb)
 
 
Adminisztráció