NyitóoldalCivil szervezetekSzakmai adatbázisCivil ládafiaGalériaRendezvényekHírekPályázatokKözhasznúsági jelentésElérhetőségek
A proartelenti.hu oldal létrehozását, fejlesztését támogatta: Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma A "KAPOCS III. - Megújulás a fejlődésért, megújulás a civilekért" program megvalósítását a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta.
  Civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és együttm?ködésének támogatása (Pályázat kódja: NCA-NK-11-A)

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és együttm?ködésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-NK-11-A)

 

A pályázat célja:

Jelen pályázat a civil társadalom er?sítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat  célja a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalását és együttm?ködését segít? alábbi közhasznú tevékenységek támogatása.

 

Az alábbi szervezetek nyújthatják be a pályázatukat:

  1. közhasznú vagy kiemelked?en közhasznú min?sítéssel rendelkez? társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2009. december 31-ig joger?sen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelel? tevékenységüket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a 2009. december 31-ig joger?sen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig joger?sen elnyerték.
  2. Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttm?ködési Rendszerben (EPER) regisztráltak

Beadási határid?: 2011. február 24. 24.00 óra 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

EPER rendszerben véglegesítve (elektronikusan) nyújthatjuk be a pályázatot. 

 

A beadás helye:
A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni: 

Wekerle Sándor Alapkezel? Civil Támogatási F?osztály

1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kapcsolódó fájlok
kiiras_szakmai_NCA_NK_11_A_v1.pdf (168 kb)Palyazati_utmutato_2011 (5).pdf (1023 kb)
 
 
Adminisztráció